logo
img img img img img img img img img img img img img img img

TOPlist

Zpráva o činnosti za čtyřleté volební období

23. březen. 2015 | 19:35 › FK Košťálov

Hlavní náplní  klubu za poslední čtyři roky byla činnost především fotbalová všech
družstev, tzn. :
zimní a letní přípravy, turnaje, mistrovská a přátelská utkání, soustředění, pořádání
sportovních a kulturních akcí.
Pravidelnou činností v tomto období bylo především pořádání : fotbalového bálu,
pravidelné schůze výkonného výboru FK, který se scházel 1x týdně, za rok je to
zhruba 40x, zúčastňování se losovacích aktivů, valných hromad  na Krajském a
Okresním fotbalovém svazu, probíhaly schůzky s trenéry jednotlivých družstev, kde
jsme řešily například změny pravidel v soutěžích, různé organizační záležitosti nebo
materiální vybavení, jednotlivá družstva pořádala po ukončení fotbalové sezony 
hráčské schůze, kterých se zúčastnil vždy někdo z vedení klubu, celoročně a hlavně
pak v létě se prováděla údržba hřiště, po skončení jarní části soutěží v červnu jsme
pořádali turnaje starých gard a noční turnaje,  v roce 2013 jsme noční turnaj
nepořádali, jelikož jsme ho  nedokázali včas zorganizovat, pořadatelství v  tomto roce
se ujal Martin Mikula, dále probíhala jednání se zástupci SDH Košťálov ohledně
termínů jejich a našich akcí tak ,aby vzájemně nekolidovaly což se celkem dařilo a
poslední pravidelnou činností byly brigády pro obec,skládku a hřiště.
Nyní následuje shrnutí významných událostí v jednotlivých letech :
V roce 2011
-byla obnovena dohoda se společností SECO GROUP Jičín o dlouhodobém zapůjčení
malotraktoru se sekacím zařízením a přední nástavbou na uchycení zametacího
kartáče a rekuperátoru
- proběhla volební valná hromada na které byl rozšířen počet členů výkonného
výboru ze 7 na 9
- byly zahájeny přípravy celkové rekonstrukce hřiště, dotační program zajišťovala
firma Provod, projektovou dokumentaci (studii) firma EUROGREEN
- bezesporu největší událostí tohoto roku byl postup mužů do krajského přeboru, když
trenérem družstva byl Ivo Jiříček
V roce 2012
-zavedení nového systému centrální registrace členů FAČR
- na hřišti proběhla krajská soutěž ČRS pod názvem „ ZLATÁ UDICE“-
- obec zakoupila automobil Ford tranzit, který jsme dostali do pronájmu, vyřešil se
tak hlavně problém s přepravou mládeže na  utkání
- vedení družstva mužů „A“ převzali trenéři Jiří Jiránek a Miroslav Pálka
  vedení družstva mužů „B“ převzali manželé Roman a Marie Částkovi
- byla navázána spolupráce s SK Semily u družstev dorostu
V roce 2013
- byl předseda FK Košťálov Leoš Moravec navržen VH OFS Semily do výkonného
výboru OFS, byl zvolen a vystřídal tak dlouholetého člena VV OFS Ladislava Říhu,
který se vzdal ze zdravotních důvodů kandidatury
- splnily jsme nařízení řídící komise KFS a nainstalovali nové bezpečné brány, které
dodala firma EUROGREEN
- nejsmutnější fotbalová událost v podobě sestupu družstva mužů z krajského přeboru do krajské 1. A. třídy
V roce 2014
- jsme předali vysoké fotbalové ocenění „Cenu dr. Jíry“ panu Ladislavu Říhovi,
předání se zúčastnily: vedení FK Košťálov, vedení OFS a KFS, starosta obce
Miloslav Janata a místostarosta Milan Havlík
- v červnu se naši nejmenší fotbalisté zúčastnily mezinárodního turnaje starších
přípravek v Lomnici nad Popelkou, počínali si nad míru skvěle a fotbalově i
výsledkově trápili velké kluby jako jsou např. Viktorie Žižkov, FK Pardubice aj.
- poslední radostnou událostí v tomto roce byl návrat mužů „A“ do nejvyšší krajské
soutěže
Nyní následuje krátké hodnocení družstev za čtyřleté období : viz tabulky
- dalším bodem je přehled počtu družstev a členů : viz přehled
- roční přehled činnosti v číslech : viz příloha
- přehled brigádnických hodin : viz příloha